AOVdirect Voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoe wordt aov-direct.nl betaald?

Op deze producten zit geen provisie maar een vast bedrag per jaar €60,- dat los wordt gefactureerd en is onlosmakelijk verbonden met de polis.

Gezondheidsvragen

Onderdeel van het acceptatieproces zijn gezondheidsvragen. Deze vragen dienen naar eer en geweten ingevuld te worden zodat er een goede inschatting gemaakt kan worden. Mocht achteraf blijken dat deze vragen niet juist zijn beantwoord dan kunt u verzwijging ten laste worden gelegd en zal de verzekeraar niet uitkeren. Eerlijkheid duurt het langst.

Kennis en ervaringstoets

Het is belangrijk dat u weet en begrijpt wat een AOV product inhoud en wanneer en hoeveel deze uitkeert in welke situatie. Indien blijkt dat u onvoldoende weet van deze producten dan zullen wij u advies geven om dit product op een andere manier af te kunnen laten nemen. Dit initiatief werkt op execution-only en dat betekent dat u zonder tussenkomst van een adviseur een AOV kunt afsluiten.

De premie van AOV

Aan het einde van het aanvraagtraject krijgt u de premie van de verzekering te zien.

Direct mijn aov premie zien

Door het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen en invullen van gegevens krijgt u direct een premie te zien en kunt u ZONDER advies afsluiten.

Bent u akkoord met de premie en kosten dan dient u nog gezondheidsvragen en een kennis en ervaringstoets in te vullen.

Hierna ontvangt u direct een polis of er moeten nog aanvullende vragen worden gesteld, in beide gevallen nemen wij direct contact met u op!

Wat is AOV

De afkorting AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit product verzekert u als ondernemer van inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Een uitkering uit een AOV wordt belast als inkomen en zodoende is de premie die u betaald weer aftrekbaar van uw inkomen.

AOV-direct is afhankelijk

AOV-direct is een initiatief van SFZ. Dit is een onafhankelijk financieel advieskantoor dat voor veel verschillende verzekeraars bemiddelt. Via deze site ontvangt u één premie voorstel van één verzekeraar. Wij kunnen voor u het best passende advies samen binnen onze mogelijkheden en afspraken middels een adviesgesprek doornemen.

Dit is een adviesgesprek en geen execution only zoals deze site, info@sfz.nl of 088-505 94 99.